Than chúc cho ban có được một ngày cuối tuần với nhiều niềm vui ben người than, và nếu có phải đi lại xin hãy than trong cho sức khỏe.
Than men,
Norman Ng